Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť GLAMOUR Slovakia, a.s. V informáciách o spracúvaní osobných údajov sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našej hlavnej internetovej stránke www.glamour-co.sk.NOVINKY NOVINKY